ส่วนกลางข่าวสาร

       ที่สุดก็มาถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เดือนสุดท้ายของ “บ้านเด็กศรีเสริมวิทย์” ที่จะขอโบกมือบ๊าย..บาย…ปิดตำนาน “บ้านเด็กศรีเสริมวิทย์” นะคะ
      ๔o ปี ที่คุณครูมีโอกาสคลุกคลีกับลุูกศิษย์ตัวน้อย ๆ เป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิต ความไร้เดียงสา ความใสซื่อ รวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นานาแบบมีให้เห็นมากมาย แต่ขอใช้พื้นที่นี้เรียนให้คุณพ่อ-คุณแม่ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านทราบว่า…ไม่มีคำว่าสายไป ช้าไป ที่จะปรับและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของลูก…เพียงศรัทธาในตัวเอง พัฒนาลูกอย่างถูกทาง สม่ำเสมอ คุณจะได้ลูกที่เป็นเด็ก..ดี เก่ง สุข อย่างแน่นอน
       
                   ด้วยความปรารถนาดี